Borgbergsleden (Fornborgsleden): Ramunderberget - Borgberget

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 9 km, cirka 4 timmar i lugn takt - bitvis relativt kuperad. Leden sträcker sig från slussen i Söderköping genom Ramunderbergets naturreservat och över Borgberget på vilket Ramunderborgen ligger. Leden benämns både "Fornborgsleden" och "Borgbergsleden". Folder finns på infokontoret på Stinsen.

Ramunderbergets naturreservat : Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor.
Skogen i reservatet är en av Östergötlands största sammanhängande äldre naturskogsartade tallskogar med furor över 200 år gamla. Kantzonen ner mot Göta Kanal utgörs av ett bryn med grov ädellövskog.
Länk till länsstyrelsens hemsida om Ramunderberget

Ramunderborgen är en fornborg i Norrköpings kommun. Fornborgen ligger på Borgberget som är Vikbolandets högsta berg (ca: 93 m ö.h.) Borgen tillhör fastlandets absolut största och mäter ca 500 x 200m. Ramunderborgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter långa, men borgen befästes till större delen av Borgbergets naturliga stup. Det råder delade meningar om borgen var en tillflyktsborg som användes vid oroliga tider eller om den hade fast boende befolkning, men den anlades troligen under folkvandringstiden. I anslutning till Borgberget finns även stora gravrösen som anses vara ca 1000 år äldre än fornborgen. Fornborgen kan nås till fots från Söderköping via en naturled över Ramunderberget. Det går också komma nära Borgberget bilvägen

Turbeskrivning : Leden är orangemarkerad och 9 km lång. Leden börjar och slutar på norrsidan av slussen och genomlöpes i beskrivningen moturs. Gå österut på kanalens norra sida alldeles nedanför Ramunderberget. Efter 400 m viker leden av uppför en trappa (skylten "Fornborg 4"). Vid ovankanten av trappan låg förr en serveringsvilla och dessförinnan var detta galgbacken. Här korsas en annan led. Lite längre fram korsas ytterligare en led. Gå bara rakt fram. En lövträyta passeras på vänster sida och 600 m efter galgbacken korsar du en väg. Alldeles intill ligger Lisetts källa. Nu går det brant uppför och efter 150 m kommer du till ett trevägsskäl. Ta höger längs "Fornborgsleden". Strax kommer en rastplats. Efter den bär det nerför genom en skog av högväxta granar och efter 350 m kommer du till Bäckravinen (1.5 km från slussen). Strax efter bäckravinen delar sig leden i en ny trevägskorsning. Sväng vänster uppför backen. Ännu en rastplats passeras. Nu skymtas ett stort öppet fält. Här låg förr Igelsjön som någon gång på 1800-talet dränerades genom den sprängda ravin du nyss passerrat. 500 m efter ravinen  kommer en ny trevägskorsning. Följ skylten "Fornborgsleden" och gå rakt fram. Du kommer strax ner till en grindfälla som du passerar och viker direkt av till höger och fortsätter över beteshagen där kor betar sommartid I andra änden av beteshagen passeras ytterligare en grindfälla och du kommer ut på en väg (900 m efter ravinen och 2.4 km från start). Sväng direkt höger. Efter 400 m och invid ett stort gödselkar svänger leden åt vänster ut på vägen till gården. 300 m senare efter ungbjörkbeståndet viker leden av åt vänster och nu börjar stigningen uppför Borgberget. Skylten "Fornborgen 1000 m" passeras. Färden går nu genom en härlig natur med kraftiga ekar och höga tallar och granar.  Efter 250 m är du framme vid borgens östra mur.Ännu en mur är belägen 1000 m längre västerut och jag förmodar att dessa båda murar ringar in fornborgen. Nåväl 200 m efter den första muren markerar en fiskliknande skylt att det ligger en fin utsikt in till vänster. Det är 75 m dit och väl där kan du skåda ut över Ramunderberget och skymta delar av Söderköping. 150 m senare pekar en skylt in mot höger mot Ättestupan (40 m in). Tveksamt om den har använts på det sättet för att lösa problemet med en åldrande befolkning. 400 m senare passerar du en provisorisk rastplats och efter ytterligare 100 m får du klättra över den västra muren. Strax ser du Oxtorpesjön långt nedanför dig till höger och lite senare kommer resterna efter ytterligare en mur innan ett kalhygge öppnar sig. Efter ett tag kommer du ut på en bergskam för att lite senare kom ut på ett färskt hygge. Leden passerar sedan genom ett område av 50-åriga tallar och du kommer så småningom ner till en väg (6 km från strart) och Vännerslunds gård. Sväng tvärt vänster och följ vägen 400 m då du kommer till ett hus. Här viker leden av till höger och du följer spången som utgör gräns mellan åkern och betesfältet. Efter 300 m i änden av spången sväng vänster och passera under kraftledningen och upp förbi nästa hus. 300 m senare kommer du till en nygrusad plan och här korsar du en annan orangemarkerad led. Ledmarkeringarna lite röriga men följ pilarna. Gå rakt fram mot det öppna fält du ser och vik av vid åkerkanten och följ kanten runt så att du har åkern på din vänstra sida. Efter 200 m kommer du till en rastplats. Lite innan rastplatsen gick jag fel och kom istället till en liten nyanlagd våtmark. Därav den extra krumeluren på färdspåret. 300 m till och du kommer till en väg som du korsar och går upp för kullen för att komma ut på elljusspåret som du följer åt höger. Följ elljusspåret förbi huset och till kanten av den stora gräsplanen (7.9 km från start). Följ spåret/leden som rundar planen för att sedan vika av upp till vänster. Vid grillplatsen 150 m senare svänger leden ner till höger. Det är brant i början. Färdspåret stämmer inte riktigt här men det gör kartan nedanför (orange Borgbergsleden 9 km). Leden viker snett vänster och mynnar ut vid kanalen och leder bort till slussen och målet. Länk till färdspår

1 slussen i Göta kanal, 2 Ramunderberget, 3 utsikt, 4 ättestupan, 5 Borgberget med Ramunderborgen, 6 Oxtorpesjön, 7 våtmark

Borgbergsleden 9 km (orange) = Fornborgsleden

 

 

Ramunderborgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter långa

Ättestupan

 

     

Klicka på länken för att följa Ramunderrundan :

https://sv.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20263682