Tigerns utbredning. Svart markerar tigerns ursprungliga utbredning. År 1997 återstod i Bangladesh 300-460, Bhutan 50-240, Kambodja 100-200, Kina 20-30, Indien 2500-3750, Indonesien 400-500, Laos okänt, Malaysia 600-650, Burma okänt, Nepal 180-250, Nord Korea färre än 10, Ryssland 430-470, Thailand 250-600, Vietnam 200-300