Drottning och tillika farao Hatschesups gravtempel. Konungarnas

dal ligger på andra sidan bergskammen bakom templet