Forsums gammelskog

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 6.2 km, cirka 3 timmar i lugn takt, vandringsslinga utgående från Östgötaleden, relativt kuperat. Slingan följer delvis Östgötaleden men vissa sträckor är omarkerade och följer då vägen. Ta med turbeskrivningen!

Bilavstånd från Stinsen 26 km. Kör E22 söderut i 21 km. Sväng vänster mot Fångebo. Kör över ån och sedan första avtagsväg till vänster efter ca 1 km mot Forsum. Håll rakt fram vid nästa vägdelning. Efter ca 3 km ny vägdelning. Ta höger mot naturreservatet. Parkering efter 1 km. Se Google Maps

Om reservatet :  Ett nytt naturreservat om cirka 100 hektar och en riktig pärla bland barrskogsreservaten. Bland Östergötlands över 200 naturreservat tillhör Forsum gammelskog topp-10-objekten, varav alla ligger i länets östra delar. Länk till länsstyrelsens hemsida om Forsums gammelskog

Turbeskrivning : Start vid parkeringen (P). Börja till vänster om reservatstavlan i riktning sydost (moturs). Efter ca 1 km leder en extraslinga till de 500-åriga Kattgulle- och Dubbeltallarna (T). Efter extraslingan fortsätt 500 m och gör ett besök på reservatinvigningsplatsen (R2). Återvänd till huvudslingan och efter ytterliggare ca 1 km kommer du ut på vägen (1).  Östgötaleden fortsätter här till höger men du ska följa vägen till vänster. Efter ca 1 km där den vita stolpen (2) står ska du vika av snett till höger upp i skogen där Östgötaleden gick förr. Man ser hur de gamla ledmarkeringarna är bortskrapade. Följ de avskrapade markeringarna. Efter 500 m kommer du ut på Östgötaledens orange markeringar igen (3) . Här står ännu en vit stolpe. Sväng höger och följ markeringarna ca 500 m tills du kommer ut på vägen(4).  Här viker Östgötaleden av åt höger men du ska svänga vänster och följa vägen tillbaka till parkeringen (P) ca 500 m. Några meter efter parkeringen på vänster sida ligger en rastplats (R1). P-T-R2-1 orangemarkerad led. 1-2 omarkerad väg. 2-3 omarkerad stig (vita stolpar i båda ändar), 3-4 orangemarkerad led, 4-P omarkerad väg. Länk till färdspår

P - Parkering, R1 - Rastplats, T - Tallar, R2 - Rastplats (Invigning), 1 - vägen, sväng vänster, 2 - vit käpp, vik av åt höger in i skogen, 3 - vik av till höger in på orange Östgötaleden, 4 - vägen, sväng vänster tillbaka till parkeringen

Vid parkeringen finns en tavla. På den återfinns denna karta med Östgötaleden inprickad

 

Forsums gammelskog och parkering vid röda pricken

Kör E22 söderut i 21 km. Sväng vänster mot Fångebo. Kör över ån och sedan första avtagsväg till vänster efter ca 1 km mot Forsum. Håll rakt fram vid nästa vägdelning. Efter ca 3 km ny vägdelning. Ta höger mot naturreservatet. Parkering efter 1 km. Se Google Maps

  

Kattgulletallen tv. Dubbeltallen th. Båda ca 500 år gamla.

     

Tv den vita stolpen där keden viker av in i skogen (vid 2 på färdspårskartan). Th följ de avskrapade markeringarna (mellan 2 och 3 på kartan).