Björnöarna föröver och isberg till vänster och under oss