Rovdjursprojektet

Av Björn Esping, www.esping.net

       

ARTIKLAR:     Karpaterna     Resa i Transylvanien    Björnäventyr i Draculas land    

                        Myten om Dracula

KARTOR:     Rumänien och Karpaterna    Piatra Craiului och Bucegimassiven 


Carpatian Large Carnivore Project (CLCP), Karpaternas stora rovdjursprojekt var det största projektet i sitt slag i Europa. Det pågick 1993-2003 och inkluderade forskning, fältstudier, utvecklande av ekoturism och en framtid för Rumäniens stora björn, varg och lodjursstammar. Det hade sin bas i Bucegi naturreservatet i södra Karpaterna och leddes av Christoph Promberger i samarbete med Munich Wildlife Society. Fältstationen utanför Zărneşti utgör hem för vargarna Crai och Poiana som räddades som vargungar undan en pälsfarm i centrala Rumänien.

Vargar, björnar och lodjur har märkts med radiosändare och spåras med snöskotrar, ultralätta flygplan, med skidor och till fots för att kartlägga rovdjurens rörelser och beteenden. Sommartid ger sig vargen och björnen på fåren som vallas uppe i bergen. 17 fårfarmare följdes under sommaren 1999. I genomsnitt 9,23 slagna får registrerades per farmare i ett 1000 kvadratkilometerstort område. Det motsvarar ett värde på $277 per farmare.

Beroende på en tidigare överpopulation av björnar har vissa djur blivit beroende av föda från soptunnorna i en förort till Braşov. Uppskattningsvis 25 björnar, inklusive 11 ungar, kom regelbundet ner till soptunnorna sommaren 1999. Hittills har inga incidenter inträffat men faran ökar eftersom människorna visar alltmindre respekt.

I skogarna i Piatra Craiuluimassivet har ett björngömsle som allmänheten kan besöka uppförts.

De rumänska Karpaterna har de största koncentrationerna av stora rovdjur i hela Europa. Här finns nämligen Europas största stammar av björn, varg och lodjur. Ungefär 5500 björnar (hälften av Europas björnstam), 3500 vargar (mer än en tredjedel av Europas vargar) och 2000 lodjur (en tredjedel av Europas stam) samsas i Transylvanien som är ett område stort som Götaland eller femtedelen så stort som Sverige. Vi kan jämföra med Sverige där vi har mellan 1635 och 2840 björnar, 66-80 vargar och cirka 1200 lodjur.

I Sverige har björnstammen ökat kraftigt de senaste decennierna efter ha decimerats väldigt starkt under 1700- och 1800-talen. Vid 1900-talets början fanns blott 130 björnar i Sverige. Även lodjursstammen har tidigare ökat men under de senare åren tycks den ha minskat. Värmland har flest lodjur medan stammen är tätast i Västmanland. Sverige har förbundit sig att inte tillåta skyddsjakt om antalet djur är mindre än 1500. Renskötselområdena där lon dödar mellan 15000 och 30000 renar varje år är undantagna.

Vargen ökar kraftigt men det är långt kvar till de minimimål på 200 vargar som Naturvårdsverket satt upp. Det rapporteras att en varg tagit 21 får i Tönnersjö i Halland i juni i år. Ägaren ersattes med 37500 kronor. Kruppa fäbodar i norra Dalarna har måst tömmas på får och kor sedan de angripits av varg i år. Tidigare år har björn förgripit sig på djuren. Totalt sett har dock skadorna på boskap i landet minskat sedan stängsel satts upp. Bidrag för detta finns att söka hos länsstyrelserna.

Källor

Romania & Moldavia, Lonely Planet, 2001, Is the Brown Bear Dangereous?, The Scandinavian Brown Bear Project, Björnexperten i Orsa Sven Brunberg, www.naturvardsverket.se, Naturvårdsverket, www.rovdjur.se, Svenska rovdjursföreningen