Korpbergets naturreservat

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 3.4 km, cirka 3 timmar i lugn takt,  kuperat

Bilavstånd från Stinsen 23 km. Kör via Mogata ut till Stegeborg och ta färjan över till Norrkrog. Efter ca 200 m efter färjan sväng vänster mot Brevik. Kör förbi kursgården och parkera bilen vid fotbollsplanen. Leden utgår härifrån. Färjan går varje hel- och halvtimme. Alternativt kör E22 norrut och sväng av direkt efter kanalbron mot Tåby och vidare mot Å och Norrkrog/Stegeborg. Strax före Norrkrog sväng höger mot Brevik. Se GoogleMaps. Den röda pricken på kartan markerar parkering.

Om reservatet :  Reservatet invigdes 2016. Det utgör liksom Norrkrog bredvid en liten del av havsviken Slätbakens förkastningssystem. Förkastningen med dess solbelysta sydbranter, sprickdalar och strandskogar är just orsaken till de stora naturvärdena här. Här har det varit svårt att exploatera skogen och kvar har blivit gles och grov gammal tallskog på bergen, vridna gamla ekar i branterna och högvuxen gran i ravinerna. För mer information se länsstyrelsens hemsida om Korpbergets naturreservat

Turbeskrivning : Start vid parkeringen invid fotbollsplanen. Gå i vägens förlängning mot huset och diagonala upp över ängen och under äventyrsbanan till vägskäl 1. Vid vägskäl 2 vik höger och fortsätt genom skogen. Leden gör efter ett tag en vänstersväng och det blir lite kuperat. Snart är du uppe på branten och får en vidunderlig utsikt över Slätbaken. Dags för fika eller också nere på Udden. Gå försiktigt. Vid vägskäl 3 ta av ner mot Udden. Ca 200 m men det går brant nerför. Det är dock väl värt mödan. Nere vid Udden gör leden en liten krumelur. Men glöm inte att ta en kik på grottan österut. Den är lite skymd men man anar den. Egentligen är det ett stort och högt överhäng som man antingen paddlar eller åker skridsko in under. Upp igen tiil vägskäl 3 och gå sedan vidare till vägskäl 2. Vid vägskäl 1 vik vänster för att komma till vägskäl 4 och avstickaren upp till dammen. Sedan vägen tillbaka till parkeringen.Länk till färdspår

P- parkering, D - dammen, U - utsikt, Udden, G - grotta (överhäng), 1,2,3,4 - vägskäl , Länk till färdspår

Utskriftvänligt färdspår med text

Korpbergets parkering vid röda pricken strax ovanför Breviks kursgård

Bilväg från Stinsen till Norrkrog (Stegeborgsgården) via Mogata 23 km. Efter ca 200 m efter färjan sväng vänster mot Brevik. Kör förbi kursgården och parkera bilen vid fotbollsplanen. Leden utgår härifrån. Tid för färjan över Slätbaken, som går varje hel- och halvtimme, tillkommer. Se GoogleMaps

Äventyrsbanan

 

Udden

Det kraftiga överhänget (grottan) når många meter ut över vattnet (ovan)

Dammen