Geparden har en karakteristisk svart

linje från mungipan upp till ögonvrån