Norrkrog naturreservat

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 3.4 km, cirka 2 timmar i lugn takt, vandringsslinga utgående från Östgötaleden, relativt kuperat

Bilavstånd från Stinsen 21 km. Kör via Mogata ut till Stegeborg och ta färjan över till Norrkrog. Färjan går varje hel- och halvtimme. Alternativt kör E22 norrut och sväng av direkt efter kanalbron mot Tåby och vidare mot Å och Norrkrog/Stegeborg. Se Google Maps. Den röda pricken på kartan markerar parkering.

Om reservatet :  Norrkrog naturreservat utgör en liten del av havsviken Slätbakens förkastningssystem. Förkastningen med dess solbelysta sydbranter, sprickdalar och strandskogar är just orsaken till de stora naturvärdena här. Här har det varit svårt att exploatera skogen och kvar har blivit gles och grov gammal tallskog på bergen, vridna gamla ekar i branterna och högvuxen gran i ravinerna. Länk till länsstyrelsena hemsida om Norrkrogs naturreservat

Turbeskrivning : Start vid parkeringen invid Stegeborgsgården. Gå norrut, medurs, från parkeringen upp över grässlänten och följ bergskanten. Efter ett tag börjar stigningen. En skylt "Utsikt" visar avstickaren (50 m) upp till första utsiktspunkten med vy ut över Stegeborg och Slätbaken. Efter ytterligare några hundra meter på leden finns möjlighet att vika av åt höger ner i ravinen för att sedan komma ut på leden igen nere vid sjön (R - R på färdspåret, kan vara svårforcerad). Om du istället fortsätter på huvudleden ytterligare några hundra meter kommer nästa skylt "Utsikt". Denna utsiktspunkt ligger bara 25 m in från leden. Återvänd till huvudleden. Där leden vänder söderut i sin ostligaste ände börjar färden neråt. Strax före badplatsen ser man var ravinvägen kommer ut. Från badplatsen är det bara att följa vägen tillbaka till parkeringen. Länk till färdspår

P- parkering, U - utsiktspunkter, B - bad. I ravinen mellan R - R går en krävande men tjusig förbindelseled (blå på kartan). Tvärsöver vägen mittemot P-platsen börjar den 5-600 m långa leden upp till Andaktsberget (A) (blå på kartan, orangemarkerad i naturen).  Länk till färdspår

Norrkrog och parkering vid röda pricken

Bilväg från Stinsen till Norrkrog (Stegeborgsgården) via Mogata 21 km. Tid för färjan över Slätbaken, som går varje hel- och halvtimme, tillkommer. För andra rutter se Google Maps .

Norrkrog på Vikbolandet. Andaktsberget ovanför färjeläget.

Utsikt från andaktsberget