Gamila summit 2497 meter med fjällsjön Drakolimni (Draksjön) i förgrunden