Ramunderrundan

Tegelbruksslussen (T) nedan

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 6.3 km, cirka 3 timmar i lugn takt - lättgången. Leden sträcker sig från slussen i Söderköping längs Göta kanal förbi Tegelbruksslussen och upp på Ramunderbergets norra kant med utsikt över den uttorkade Igeltorpssjön och Borgberget.

Ramunderbergets naturreservat : Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor.
Skogen i reservatet är en av Östergötlands största sammanhängande äldre naturskogsartade tallskogar med furor över 200 år gamla. Kantzonen ner mot Göta Kanal utgörs av ett bryn med grov ädellövskog.
Länk till länsstyrelsens hemsida om Ramunderberget

Turbeskrivning : Leden är xxxxmarkerad och 6 km lång. Leden börjar och slutar på norrsidan av slussen (S) och genomlöpes i beskrivningen moturs. Följ kanalen österut. Strax bortom nästa sluss, Tegelbruksslussen (T), finns ett anslag om Ramunderbergets naturreservat. Leden viker här av upp mot skogen. Korsa bäckravinen (R) och följ leden västerut längs de orange markeringarna. Efter ett tag kommer du till en rastplats och strax därefter delar sig stigen. Gå rakt fram och följ de xxxxmarkeringarna. Du korsar efter ett tag n gammal kraftledningsgata. Leden går uppför och efter ett tag kommer en rad mer eller mindre bra utsiktsplatser (U). Mitt för den bästa är en röd snitsel knuten runt en tall. Leden fortsätter genom skogen och genom ett ljungparti innan det öppnar sig och leden korsar den orangemarkerade Borgbergsleden. Färden bär vidare västerut och förbi en vårmark innan den viker av söderut och efter ytterligare ett tag österut. Så småningom kommer du till Petersburgs motionscentral (P). Här sammanstrålar den med den orangemarkerade Borgbergsleden och följer gräsplanen för att därfeter vika av österut igen. Vid uteklassrummet (K) går leden brant ner mot kanalen och strax är du vid utgångspunkten. Länk till färdspår

S - Slussen, T - Tegelbruksslussen, R - Ravinen, U - Utsikter, V - Våtmark, P - Petersburgs motionscentral, K - Klassrummet

Ramunderrundan inritad med blå linje på kartan över Ramunderberget

      

Tv - Leden utefter kanalen, Th - Efter passagen över ravinen (R) går det uppför

Utsikt (U) mot den uttorkade Igeltorpssjön och Borgberget

Våtmarken (V)

Lärk i höstskrud

Länk till extrasvängen runt våtmarken