Det vita märket bakom fenan är späckhuggarens "fingeravtryck"