Vännebergavändan

 

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Omarkerad led 6.8 km, cirka 3 timmar i lugn takt

Bil- eller gångavståndavstånd från Stinsen 1.5 km. Parkeringsficka 1.5 km från Stinsen (Röda pricken). Kör eller gå från Stinsen längs E22 norrut. Sväng in till vänster på mindre väg ca 100 meter söder om kanalbron. Parkeringsfickan ligger ca 100 m invid bommen.

Om Göta kanal :   För mer information se Göta kanalbolagets hemsida .

Turbeskrivning : Start vid parkeringen (max 3 bilar) strax väster om E22 och strax söder om bron över Göta kanal. Gå på vägen längs södra kanalbanken västerut. Först passeras skeppsdockan, därfter Duvkullens, Mariehofs och Karlborgs slussar innan du når vändpunkten Vänneberga bro. På vägens norra sida ligger Mariehovs gård, Mariehovs naturreservat och så småningom Vänneberga gård. Efdter att ha gått över bron går du på kanalens norra sida tillbaka. Naturreservatet tillika kohage börjar strax nedanför och öster om Mariehovs gård. Länk till färdspår Länk till färdspår

 

Parkeringsficka 1.5 km från Stinsen (Röda pricken på kartan nedanför). Kör eller gå från Stinsen längs E22 norrut. Sväng in till vänster på mindre väg ca 100 meter söder om kanalbron. Parkeringsfickan ligger ca 100 m in vid bommen. Länk till färdspår

 

Dockan

Duvkullarna på kanalens norra sida

Mariehovs gård och Duvkullarna till höger

Mariehofs slussvaktarbostad

Africaträdet på kanalens norra sida - härunder kan du vila på återvägen

Vänneberga gård - 100 m norr om gården ligger restaurang/café

Carlsborgs övre slussvaktarbostad

Höstprakt

Vänneberga gård - 100 m norr om gården ligger restaurang/café

Duvkullarna

Duvkullarna

Från E22 bron