Borgbergsleden (Fornborgsleden): Ramunderberget - Borgberget

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 9 km, cirka 4 timmar i lugn takt - bitvis relativt kuperad. Leden sträcker sig från slussen i Söderköping genom Ramunderbergets naturreservat och över Borgberget på vilket Ramunderborgen ligger. Leden benämns både "Fornborgsleden" och "Borgbergsleden". Folder finns på infokontoret på Stinsen.

Ramunderbergets naturreservat : Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor.
Skogen i reservatet är en av Östergötlands största sammanhängande äldre naturskogsartade tallskogar med furor över 200 år gamla. Kantzonen ner mot Göta Kanal utgörs av ett bryn med grov ädellövskog. Länk till länsstyrelsens hemsida om Ramunderbergets naturreservat

Ramunderborgen är en fornborg i Norrköpings kommun. Fornborgen ligger på Borgberget som är Vikbolandets högsta berg (ca: 93 m ö.h.) Borgen tillhör fastlandets absolut största och mäter ca 500 x 200m. Ramunderborgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter långa, men borgen befästes till större delen av Borgbergets naturliga stup. Det råder delade meningar om borgen var en tillflyktsborg som användes vid oroliga tider eller om den hade fast boende befolkning, men den anlades troligen under folkvandringstiden. I anslutning till Borgberget finns även stora gravrösen som anses vara ca 1000 år äldre än fornborgen. Fornborgen kan nås till fots från Söderköping via en naturled över Ramunderberget. Det går också komma nära Borgberget bilvägen.

Turbeskrivning : Leden är orangemarkerad och 9 km lång. Leden börjar och slutar på norrsidan av slussen och genomlöpes i beskrivningen moturs. Gå österut på kanalens norra sida alldeles nedanför Ramunderberget. Efter 400 m viker leden av uppför en trappa. Vid ovankanten av trappan låg förr en serveringsvilla och dessförinnan var detta galgbacken. Lite längre fram korsar du en väg. Alldeles intill ligger Lisetts källa. Nu går det brant uppför och efter 150 m kommer du till ett trevägsskäl där du svänger höger. Efter vägskälet bär det nerför genom en skog av högväxta granar och leden korsar snart Bäckravinen. Vik upp till vänster direkt efter passagen över spängerna. Snart skymtas ett stort öppet fält. Här låg förr Igelsjön som någon gång på 1800-talet dränerades genom den sprängda ravin du nyss passerrat. Så småningom passerar du genom en kohage och är sedan ute på fältet. Norrut ligger Borgberget dit du ska härnäst. På andra sidan fältet börjar stigningen uppför Borgberget. Färden går nu genom en härlig natur med kraftiga ekar och höga tallar och granar. En första mur passeras och ännu en mur passeras 1000 m längre fram. Däremellan markerar en fiskliknande skylt att det ligger en fin utsiktsplats in till vänster. Det är 75 m dit och väl där kan du skåda ut över Ramunderberget och skymta delar av Söderköping. 150 m senare pekar en skylt in mot höger mot Ättestupan (40 m in).Senare passerar du en provisorisk rastplats och efter ytterligare 100 m får du klättra över den västra muren. Strax ser du Oxtorpesjön långt nedanför dig till höger och lite senare passeras resterna efter ytterligare en mur. Efter ett tag kommer du ut på en bergskam för att lite senare kom ut på ett färskt hygge. Leden passerar sedan genom ett område av 50-åriga tallar (tyvärr kalhygge i en knapp km sedan vintern 2019) och du kommer så småningom ner till en väg och Vännerstorps gård. Leden följer vägen fram till fältet som genomkorsas på spången mellan åkern och fältet. Korsa kraftledningen och passera husen på höjden. Vid nästa fält är det välskyltat och snart är du vid Petersborgs motioncentral. Runda planen och vid utekyrkan/uteklassrummet sväng ner till höger mot kanalen och utgångspunkten. Obs - ta trappan hundra meter längre fram om du tycker att det är för brant. Länk till färdspår

1 slussen i Göta kanal, 2 Ramunderberget, 3 utsikt, 4 ättestupan, 5 Borgberget med Ramunderborgen, 6 Oxtorpesjön, 7 våtmark

Borgbergsleden 9 km (orange) = Fornborgsleden

 

Ramunderborgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter långa

Utsikt från Borgberget över fältet och Ramunderberget

Foto Hanna Esping

Ättestupan

Utsikt från Borgberget mot Oxtorpsjön