Curriculum Vitae

     


Examina och utnämningar: civilingenjör CTH 1970, tekn lic KTH 1983, tekn dr KTH 1985, docent KTH 1987, professor Mittuniversitetet 1995, diplomerad massör 1991, diplomerad zonterapeut 1983

Anställningar vid CTH, ABB, SAAB, Linköpings universitet, University of Arizona, KTH, Alfgam Optimering AB, Mittuniversitetet, Instituto Superior Technico, Upptäckeriet

Egen företagare med Alfgam Optimering AB och Upptäckeriet med uppdrag från Volvo PV, Volvo lastvagnar, SAAB Automobile, SAAB Flyg, KAMEWA, Karlskronavarvet, STAL, Alfa-Laval, ABB, SCANIA, Sweden Americas Cup Challenge, Ljusterö vildmarkcentrum, Äventyrsresor, Stockholm Adventures, Länsstyrelsen i Östergötland, Söderköpings kommun, Gotavind AB

Föreläsare vid bl a University of Arizona (gästforskare), Tucson, USA, Stanford University, Palo Alto, USA,University of Houston, Houston, USA, University of Michigan, Ann Arbor, USA, Northwestern Polytechnical University, Xian , Kina, Dalian Institute of Technology, Dalian, Kina, Nanjing Aeronautical Institute, Nanjing, Kina, Huazong University of Science and Technology, Wuhan, Kina, University of West Indies, Port of Spain, Trinidad, University of New South Wales, Sydney, Australien, University of Sydney, Sydney, Australien, University of Auckland, Auckland, Nya Zeeland, Ottawa University, Ottawa, Kanada, Carlton University, Ottawa, Kanada, Instituto Superior Technico (gästprofessur), Lissabon, Portugal, University of Liège, Liège, Belgien, Aalborg University Center, Aalborg, Danmark, Danmarks Tekniska Högskolan, Köpenhamn, Danmark, Helsingfors Tekniska Högskola, Helsingfors, Finland


Björn Esping,  www.esping.net