Pytonorm hängande över stigen i Keoladeo nationalpark