Dyhult naturreservat

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 4.9 km, cirka 2 timmar i lugn takt - vandringsslinga delvis gemensam med Östgötaleden, relativt kuperat

Bilavstånd från Stinsen 16 km. Kör E22 söderut. Sväng vänster in på väg 210 mot St Anna. Efter cirka 10 km sväng höger mot Hälla. I början av Hälla sväng väster mot Misskärr stuteri. Strax före Misskärr är Hällas första p-plats. Kör förbi den och 800 m efter Misskärr upp i skogen ligger den andra och större där man parkerar för att vandra i Dyhult. Turbeskrivningen utgår från denna p-plats. Den röda pricken på kartorna markerar parkeringen. Se GoogleMaps

Bilavstånd från Stinsen 16 km. Den röda pricken på kartorna markerar parkering. Länk till GoogleMaps

Om reservatet : I det effektivt brukade skogslandskapet öster om sjön Strohlången ligger Dyhults naturreservat, ett av länets mindre. Tillsammans med Hälla naturreservat som ligger strax norrut bildar det dock ett mycket stort och skyddsvärt gammelskogsområde. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar. Länk till länsstyrelsens hemsida om Dyhult naturreservat

Turbeskrivning : Start vid södra parkeringen. Följ leden söderut (Dyhults naturreservat 1.3). Efter 0.5 km passerar du skyltar "Utsikt Dyhult 0.4" och "Kajsas slinga 1" men fortsätt raktfram. Efter 0.7 km kommer ett hygge och efter 1.5 km är du framme vid Dyhults naturreservat. Här börjar reservatsslingan ("Vandringsled 2"). Ca 100 m upp börjar slingan. Gå medurs, dvs åt vänster. Du kommer nu att passera stora flyttblock och vackra hällar. Slingan är bara 2 km så 3.4 km från start är du tillbaka på Östgötaleden och vägen. Du viker av norrut tillbaka till parkeringen. Totalt är turen 4.9 km. Länk till färdspår

Parkering vid den röda pricken.

 Länk till GoogleMaps

Gemensam parkering med Hälla (södra)