Hälla naturreservat

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 4.8 km, cirka 2 timmar i lugn takt - vandringslingan går i en åtta och är bitvis gemensam med Östgötaleden.

Bilavstånd från Stinsen 16 km. Kör E22 söderut. Sväng vänster in på väg 210 mot St Anna. Efter ytterligare cirka 8 km sväng höger mot Hälla. I början av Hälla, vid ladan, sväng väster mot Misskärr. Strax före Misskärr är den första p-platsen och 800 m efter Misskärr upp i skogen ligger den andra och större. Turbeskrivningen utgår från den första norra p-platsen. De röda prickarna på kartorna markerar parkeringar. Se GoogleMaps

Om reservatet : Hälla naturreservat med sina hällmarkstallskogar, skvattramkärr, branter och stråk av äldre gran, är unik för sin storlek, 98 ha, och dess obrukade karaktär inom ett i övrigt ganska intensivt brukat bondeskogslandskap. Länk till länsstyrelsens hemsida om Hälla naturreservat

Turbeskrivning : Start vid norra parkeringen (övre röda pricken). Vandra på Östgötaleden österut (medurs). Färden går genom gammelskog och är lättvandrad. Efter cirka 800 m passerar du en rastplats med eldstad. Ytterligare 1300 m (2.1 km från start) och du är framme vid den södra parkeringen (nedre röda pricken). Här finns både informationstavla och ett rastbord. Vik av på Östgötaleden åt vänster (söderut). Ca 400 m senare vid treledskorset vik av åt höger uppför backen in på "Kajsas slinga".  Du kommer att passera två fina utsiktsplatser. Den första efter 300 m och den andra ytterligare 300 m senare.  Den senare är kanske den bästa. 400 m till och du kommer åter till södra parkeringen. Nu viker du av åt vänster (norrut) och följer den omarkerade vägen 800 m tillbaka till den norra parkeringen  (4.8 km från start). På vägen passerar du Misskärr stuteri och får säkerligen se hästar. Länk till färdspår . ( Utskriftvänligt färdspår )

Parkeringar och informationstavlor vid de röda prickarna

Se även GoogleMaps

 

Tillsyn av leden