Hinnerstorp naturreservat

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 3.7 km, styvt 2 timmars vandring i lugn takt. Se även naturkartan.se

Bilavstånd från Stinsen 37 km. Den röda pricken på kartorna markerar parkeringen. Bilväg Söderköping-Östra Husby-Hinnerstorp alt Söderköping-Mogata-Stegeborg (färja)-Hinnerstorp. Kör förbi Hinnerstorps gård, över fältet och upp i skogen. Där står en skylt "Naturreservat". Kör in och parkera bilen. Länk till Google MAPS .

 Om reservatet : I Hinnerstorps naturreservat växer en unik, riktigt gammal hällmarkstallskog på flera urbergshöjder. På tre av höjderna finns reservatets högsta naturvärden med bland annat riktiga "pansarbarks"gammeltallar som växt på platsen i 300 - 400 år. Redan på 1960-talet avsattes här på frivillig grund av Östkinds Häradsallmänning ett s.k. naturminne på ca 1ha. Detta har nu utökats till ett reservat om ca 20 ha. Länk till länsstyrelsens hemsida om Hinnerstorp naturreservat

 Turbeskrivning : Från parkeringen följ leden i 700 m in till reservatet där slingan börjar. Välj höger, dvs moturs. Efter 200 m en liten skylt/pil "Rastplats 150 m". Fortsätt rakt fram om det inte är rastläge. Omkring 600 m senare kommer man in i ett hällmarksområde med mycket gamla tallar. Snart når man den sydligaste spetsen av slingan och leden vänder norrut. Efter ett tag kommer skylten "Rastplats 75 m" och du kan nå rastplatsen norrifrån. Leden fortsätter rakt fram och snart är du åter vid slingans början. Sedan 700 m tillbaka till parkeringen. Länk till färdspår

H - Hinnerstorp gård, N - vägvisare "Naturreservat", P - Parkering, B - Början av slingan, R - Rastplats   ---   Slingan kan kortas av genom att gena över rastplatsen (R)         Länk till färdspår

Söderköping-Östra Husby-Hinnerstorp alt Söderköping-Mogata-Stegeborg(färja)-Hinnerstorp   Länk till Google MAPS

Kör förbi Hinnerstorps gård, över fältet och upp i skogen. Där står en skylt "Naturreservat". Kör in och parkera bilen (röda pricken). Leden börjar här.