Kvarndammen runt

 

Björn Esping, www.esping.net

       

Delvis markerad led 3.6 km, cirka 2 timmar i lugn takt - delvis gemensam med Östgötaleden

Bilavstånd från Stinsen 17 km. Kör via Mogata i riktning mot Stegeborg. Parkera bilen vid småbåtshamnen vid Yxeltorpsviken som ligger några kilometer före Stegeborg. Se GoogleMaps. Den röda pricken på kartan markerar parkering. Buss 452 hållplats Yxeltorpsviken.

Om Kvarngården, Kvarndammen och torpet Hyttan :  Kvarngården. Naturligt fall från kvarndammen, den byggdes nog på 1660-talet och hade på 1870-talet 2 par stenar. Omkring 1913 ombyggdes kvarnen och flyttades längre ned för att få högre fall och ett dammsystem anlades för uppsamling av vatten. Ehuru modernt inredd efter dåtida förhållande visar sig vattentillgången för knapp. 1725 Masugn. Vid torpet Hyttan har varit hytta. Vid bäcken mittför torpet, finns utgrävning för byggnad, och även slagg, som visar att blymalm där är smält. Brockman m.fl. författare säger att blygruvan varit vid Stegeborg, och att så varit är nu klarlagt, men var malmen är bruten kan ej sägas då gruvan nog är igenfylld. (se sägner). Tiden för driften får tänkas på 1700-talet. Se vidare Kvarngården, Kvarndammen och torpet Hyttan

Turbeskrivning : Start vid parkeringen vid småbåtshamnen invid Yxeltorpsviken. Leden beskrivs moturs. Fram till nordöstra änden av Kvarndammen följer man väg och på den delsträckan är leden ej markerad.. Börja med att gå vägen västerut mot Söderköping. Efter ca 100m sväng in på första lilla vägen söderut. Ett kort stycke in passeras ett torp. Följ bara vägen och efter 1.5 km från Stegeborgsvägen kommer man fram till Kvarndammen som rundas. Några hundra meter senare, i jämnhöjd med sjöns östra ände, står en pilförsedd stolpe och här börjar den orangemarkerade leden (Östgötaleden). En liten stege- och repförsedd bergsklack måste passeras innan du är framme vid dammen i Kvarndammens nordöstra ände. Du ska över bäcken och ner genom bäckravinen. I nederänden ligger kvarnruinen. Med meterhöga järnsiffror på nederänden är den daterad till 1793. En spång tar dig över bäcken som du kommer att gå över tre gånger till innan du är färdig. Efter ett tag passerar du en grindfälla. Sommartid kan här finnas kor eller får. Du kommer snart att gå förbi mycket gamla ekar och månghundraåriga tallar innan du går igenom nästa grindfälla och kommer ut på stora vägen. Sväng vänster och strax är du tillbaka vid utgångspunkten. Länk till färdspår


P- parkering, Y - Yxeltorpsviken, D - Kvarndammen, K - kvarnen, E - gamla ekar och tallar Länk till färdspår

Yxeltorpsviken och parkering vid röda pricken

 Bilväg från Stinsen till Yxeltorpsviken via Mogata 17 km. Se GoogleMaps.

torpet Hyttan

Kvarndammen

 

Östgötaleden passerar nedom Kvarndammens damm

Kvarngården 1793

Några av de gamla ekarna

3-400 årig sköldpaddstall