Naturreservat i Söderköping

     


Naturreservat i Söderköping : http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/soderkoping/Pages/default.aspx

Artikel i Länsstyrelsens tidning NaturE om Uvmarö (se sid 9): http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/publicerade-publikationer/2008/naturEnr22009.pdf


Björn Esping,  www.esping.net