Paso John Garner, 1200 m, med Glaciar Grey i bakgrunden