Ramunderrundan

Tegelbruksslussen nedan

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 7.1 km, cirka 3 timmar - lätt kuperad. Leden sträcker sig från slussen i Söderköping längs Göta kanal förbi Tegelbruksslussen och upp på Ramunderbergets norra kant med utsikt över den uttorkade Igeltorpssjön och Borgberget.

Ramunderbergets naturreservat : Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor. Skogen i reservatet är en av Östergötlands största sammanhängande äldre naturskogsartade tallskogar med furor över 200 år gamla. Kantzonen ner mot Göta Kanal utgörs av ett bryn med grov ädellövskog. Länk till länsstyrelsens hemsida om Ramunderbergets naturreservat

Turbeskrivning : Leden är rödsnitslad och 7.1 km lång. Den utgör en sammanslagning av de tidigare vandringslederna Hälsorundan och Ramunder runt. Leden börjar och slutar på norrsidan av Slussen och genomlöpes i beskrivningen moturs. Följ kanalen österut. Passera förgreningen Borgbergsledn (KB1) och fortsätt längs kanalen till nästa sluss, Tegelbruksslussen. Här fanns tidigare ett anslag om Ramunderbergets naturreservat. Leden viker här av upp mot skogen (delvis orangemarkerat) och går efter ett tag ihop med Borgbergsleden (KB2) och tillsammans korsar de Bäckravinen  och följ leden västerut längs de röda snitslarna. Efter ett tag kommer du till en Rastplats och strax därefter delar sig stigen (KB3). Gå rakt fram och följ de röda snitslarna (de orange markeringarna på träden är övermålade med brunt). Du korsar efter ett tag en gammal kraftledningsgata. Leden går uppför och efter ett tag kommer en förgrening där du viker av åt höger (många röda snitslar).Snart kommer en rad mer eller mindre bra utsiktsplatser (U1). Mitt för den bästa är flera röda snitslar knutna runt en tall. Leden fortsätter genom skogen och genom ett ljungparti innan det öppnar sig och leden korsar den orangemarkerade Borgbergsleden (KB4). Färden bär vidare västerut och passerrar förbi en Våtmark som passeras på höger sida innan den viker av västerut (både röda snitslkar och orange markeringar). Efter några hundra meter passeras ett hunddagis. Leden kommer ut på en väg och till vänster ses en hög mast. Leden viker in till vänster men om du istället  fortsätter rakt fram hundra meter kommer du till utsiktsplatsen U2 varifrån du får en fin vy åt väster. Gå tillbaka och vik upp på leden som du nyss passerade. Leden går upp på berget. Femtio meter upp till höger ligger utsiktsplats U3 men de uppvuxna träden skymmer en del.  Därefter letar sig leden ner genom skogen. Riktningen är ostlig. Så småningom kommer du till Petersburgs motionscentral. Strax innan sammanstrålar den med den orangemarkerade Borgbergsleden (KB5). Leden rundar gräsplanen. Vid Kyrkan (uteklassrummet) går leden brant ner mot kanalen och strax är du tillbaka vid utgångspunkten Slussen. Länk till färdspår

 

KB1-KB5 - korsningar med Borgbergsleden, U1-U3 - utsikter

Ramunderrundan (blå) och Borgbergsleden (orange)

Från Naturskyddsföreningens vandring 7 oktober 2018 - foto Lars Hedenström

      

Tv - Leden utefter kanalen, Th - Efter passagen över Bäckravinen går det uppför

Utsikt (U1) mot den uttorkade Igeltorpssjön och Borgberget

Våtmarken

Utsikt från slingans västligaste punkt (U2) - foto Lars Hedenström

Panoramabild från slingans västligaste punkt (U2) - foto Lars Hedenström

Berget strax efter västligaste punkten - de orange dubbelringarna på krönet markerar var man tar av för att nå utsikt U3

Lärk i höstskrud