Söderköpingsleder o lite till

     


Infrastruktur för turism (lokalt och utifrån):

Vandringsleder i Östergötland:

Östgötaleden : http://www.ostgotaleden.se/

Norrköpingsdelen : http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/friluftsliv/vandringsleder/ostgotaleden/

Valdemarsviksdelen : http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Kultur--Fritid/Natur/Ostgotaleden/

Vandringsleder i Söderköping :

Söderköpingsdelen : http://www.ostgotaleden.se/?kommun=Söderköping&MenuItemID=5469

Östgötaleden ska rustas : http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6845062

Söderköping Idrott och Fritid : http://www.soderkoping.se/Fritid-kultur/Idrott-och-fritid/

Leder i naturreservat : http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/soderkoping/Pages/default.aspx

Andra leder : Borgberget, Klosterleden, Alboga........

Kanotleder på små vatten :

Ridleder :

Vandringsleder i andra län :

Sörmlandsleden : http://www.sormlandsleden.se/

Skåneleden : http://www.skaneleden.se/

Integrerade leder :

Skaraborgsleder : http://www.skaraborgsleder.se/

Upplevelsepaket (aktörer) :

Stockholm Adventures : http://www.stockholmadventures.se/

Paket 2 dagars vandring : http://www.stockholmadventures.se/Sormlandsledens-hojdare

Med kanot från skogssjöar till Östersjön : http://www.stockholmadventures.se/Med-kanot-fran-skogsjoar-till-Ostersjon

Sweden by Nature : http://www.swedenbynature.se/

Vandringsresa i Östergötland : http://www.swedenbynature.se/index.php?pageid=resor&trips=ostgotland

Besöksforum :

Träffpunkt (mötesplats, facebook) :

Hitta kompis/samåkning :

 


Björn Esping,  www.esping.net