Stegeborgslingan

Utsikt från berget ovanför Stegeborgs slottsruin (U2) - nedan

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led ca 12 km, cirka 5-6 timmar - lätt kuperad. Leden går genom eklandskap, invid Slätbaken, upp på höjder, förbi Stegeborgs gamla och nya slott. Förbi Skällviksborgs kyrka och Skällviksborgsruinen. Den passerar en gammal kvarnruin från 1796 och dess tillhörande damm. Stegeborgslingan utgör en del av Östgötaleden.

Bilavstånd från Stinsen 20 km. Kör via Mogata i riktning mot Stegeborg. Bilen kan parkeras antingen vid Hultbacka 19 km eller  Stegeborg 20 km beroende på var du vill starta. Se kartorna nedanför och  GoogleMaps1 resp GoogleMaps2 .

Läsning : Stegeborg slottsruin , Stegeborgs egendom , Skällviksborg och om Kvarngården, Kvarndammen och torpet Hyttan

Turbeskrivning : Se kartan nedanför där slingan är blåmarkerad. U1-U3 markerar utsiktspunkter och V1-V2 vägskäl. Östgötaleden kommer söderifrån och vid vägskälet V1 i Hultbacka förgrenar den sig i en västlig del mot Skällviksborg och en östlig del mot Sjötorpet. De båda grenarna förenas åter vid V2 strax söder om Stegeborgs slottsruin och fortsätter därifrån norrut via färjan över Slätbaken och norrut genom Vikbolandet. Bilen kan ställas i Stegeborg eller vid vägskälet V1 vid Hultbacka. Om du ställer bilen i Hultbacka (V1 = röd prick på kartorna) och går slingan moturs passerar du Sjötorpet, Stegeborg (V2), Skällviks kyrka, Skällviksborg, Kvarndammen, och Kvarngården innan du är tillbaka i Hultbacka. En större parkering finns vid hamnen i Stegeborg. Avstickare kan göras till Karlsholmen och utsiktspunkten U3. Länk till färdspår.

Obs! - Stegeborgslingan som är en del av Östgötaleden är blåmarkerad på kartan ovanför men rosa på lantmäteriets kartor nedanför

Östgötaleden/Stegeborgslingan i rosa. Parkeringar vid röda prickarna och ledförgreningar (ledstarter) vid de blå

 

Bilen kan parkeras antingen vid Hultbacka 19 km GoogleMaps1 eller  Stegeborg (KYRKETORP) 20 km GoogleMaps2 beroende på var du vill starta.

Utsikt (U1) över Slätbaken

Vid Sjötorpet

Eklandskapet norr om Sjötorpet

Eklandskapet innanför Karlsholmen

Styvmorsvioler strax öster om och på väg upp till utsikt U2

Utsikt (U2) över Slätbaken väster om Stegeborg

En av många jätteekar

Skällviks kyrka

Stegeborgs nya slott

Rast i Skällviksborgsruinen

Yxeltorpsviken i bakgrunden

Kvarndammen

Utsikt (U3) bort mot Stegeborgs nya slott som syns svagt i fjärran