Uvmarö naturreservat

Björn Esping, www.esping.net

       

Markerad led 3.5 km, cirka 2 timmar i lugn takt. Relativt lättvandrat.

Bilavstånd från Stinsen 42 km. Kör ut mot St Anna och till Norra Finnö. Kör förbi avtagsvägen mot Sanden. 2 km senare sväng höger mot Uvmarö och kör ner till hamnen och parkeringen. De röda prickarna på kartorna markerar parkering. Se även  Google Maps

Om reservatet : Uvmarö skärgårdsskog ligger väster om Frisksjön, centralt beläget på Norra Finnö i mellanskärgården, och är ett unikt och stort stycke naturskogsartad barrskog. De skyddade skogarna vittnar om skärgårdsbondens försiktiga brukande av sin naturresurs, där endast vissa träd avverkades för ett visst ändamål, s.k. bondblädning. Länk till länsstyrelsens hemsida om Uvmarö naturreservat

Turbeskrivning : Vandringsleden utgår från hamnen. Gå tillbaka upp till vägen och sväng där höger direkt följt av vänster efter ladan (moturs). Följ den lilla vägen mellan husen. Vid fältet svänger leden vänster upp i skogen. Leden går nu genom vacker  gammelskog och över hällmarker. I slutet av leden kommer man upp till utsiktsplatsen uppe på berget ovanför vägen och får en fin vy ut över hamnen och Finnfjärden. Sedan bär det nerför till vägen och åter till hamnen och parkeringen.  Länk till färdspår

P- parkering vid hamnen, U - utsiktspunkt över fjärden uppifrån berget

Parkering vid röda pricken


För andra rutter se Google Maps

Ekoxbo i närheten av leden byggt av ekstockar, sågspån och jord

Exoxe några år senare

Älgfamilj i reservatets utkant

Rådjur