Erövringen av Mt Everest

       

ARTIKLAR:      Färder i Nepal                 Vandring till Everest Base Camp             Erövringen av Mount Everest             Mallory och Irvine 1924           Katastrofen 1996                Höjdsjuka

KARTOR:     Himalayas 8000 m toppar            Lukla till Everest          Everest base camp till toppen           Nordvägen


Åtta av världens fjorton toppar över 8000 m ligger i Nepal. Av dessa är Mt Everest, 8848 m, den högsta. De övriga är Kanchenjunga, 8598 m, Lhotse, 8501 m, Makalu, 8463 m, Dhaulagiri, 8167 m, Manaslu, 8156 m, Cho Oyu, 8153 m, och Annapurna, 8091 m. I Pakistan ligger K2, 8611m, Nanga Parbat, 8125 m, Gasherbrum I, 8068 m, Gasherbrum II, 8035 m, och Broad Peak, 8047 m. Den fjortonde 8000 m toppen, Shisha Pangma, 8013 m, ligger i Tibet strax norr om den Nepalesiska gränsen.

År 1848 upptäcktes ett berg i Nepal som var högre än alla andra. Dess höjd uppmättes till 8840 m. Mt Everest fick sitt namn efter Sir George Everest som 1818-43 kartlade norra Indien och Himalaya. Mt Everest ligger på den nepalesisk-tibetanska gränsen. Dess nepalesiska namn är Sagarmatha, vilket betyder "himlens gudinna",  och dess tibetanska Chomolungma, vilket betyder "världens moder".

De första expeditionerna till Mt Everest genomfördes av två brittiska lag som under månader utforskade möjligheterna att bestiga berget. De utgick från Darjeeling, vidare in i Tibet, som öppnats för västvärlden år 1921, och närmade sig berget norrifrån. Nepal var vid denna tidpunkt stängt. Sammanlagt innebär denna väg en 650 km lång vandring. Den andra expeditionen leddes av George Leigh Mallory som förklarade att det sannolikt var omöjligt att bestiga berget från den nepalesiska sidan. På frågan varför han ville upp till Mt Everest topp svarade han "därför att den finns där". Uttrycket har blivit klassiskt. Första attacken mot Mt Everest gjordes år 1922. Denna liksom samtliga efterföljande expeditioner fram till år 1950 då det nepalesiska kungariket öppnade sig för omvärlden angrep Mt Everest från norr. Som högst nådde man 8320 m. En lavin dödade sju sherpas nedanför Nordpasset. År 1924 begav sig en brittisk gentlemannaexpedition iväg. Det diskuterades ivrigt om stegjärn och syrgas var sportmannamässigt. Edvard Felix Norton nådde upp till en höjd av 8573 m, bara 275 höjdmeter under toppen innan han drabbades av snöblindhet och utmattning. Under samma expedition klättrade Mallory och Andrew Irvine högt upp på berget. De siktades på eftermiddagen den 8 juni strax nedanför toppen innan de försvann i molnen. De återkom aldrig. Ingen vet om de nådde Mt Everests topp innan de försvann. Mallory återfanns efter ett intensivt detektivarbete år 1999 på 8160 m höjd. Kroppen var mycket välbevarad. Höger ben var brutet. Troligen har han fallit, kanske på väg ned efter att ha nått toppen. Fotot av hustrun som han lovat placera på toppen saknades. Detta skulle kunna tyda på att han kom upp.

I maj år 1933 flög Maurice Wilson en Gipsy Moth, ett litet dukklätt flygplan, från England via Kairo och Teheran till Indien. Påföljande år tog han sig illegalt, utklädd till buddistmunk, landvägen till Tibet för att därifrån göra ett försök till ensambestigning av toppen. Han bar med sig väldigt litet mat eftersom han trodde att fasta skulle göra honom stark. År 1935 ledde Eric Shipton en liten expedition upp till Nordpasset. Sherpan Tenzing Norgay följde med expeditionen som bärare. Strax nedanför Nordpasset återfann de Wilsons frysta kropp. De begravde honom i en glaciärspricka. I ett försök år 1938 nådde Shipton, under ledning av H W Tilman, upp till 8300 m. En kanadensare, Earl Denman, gjorde år 1947 ett nytt försök men blev överraskade av en snöstorm och tvingades vända på 6700 m höjd. Med i expeditionen var sherpan Tenzing.

Eftersom Tibet stängde sina gränser år 1950 kom de följande expeditionerna att nalkas Mt Everest söderifrån genom  Nepal som öppnat gränserna året innan. Tilman genomkorsade år 1950 hela Nepal, kom upp till Namche Bazaar, gjorde första bestigningen av Kala Patthar och vandrade upp till Khumbu isfall nedanför Mt Everest. Han var den förste västerlänningen som besökte Everestområdet. En dansk, K Becker-Larson, följde år 1951 samma rutt som Tilman, korsade bergskedjan och tog sig över till Tibet varifrån han nådde Nordpasset. Engelsmännen ansåg att Everest var deras klätterrevir. Royal Geographical Society och Alpine Club utrustade år 1951 en expedition som under Eric Shiptons ledning skulle göra ett allvarligt försök att nå toppen. Expeditionen nådde Western Cwm (walesiska och betyder dal) vid övre änden av Chumbu isfallet och konstaterade att Mt Everest skulle kunna nås söderifrån. Schweizarna gjorde året därpå ett försök. Nepal tillät endast en expedition om året. Raymond Lambert och sherpan Tenzing Norgay nådde upp till en höjd av nästan 8600 m. På hösten samma år gjorde schweizarna ett nytt försök men hård vind tvingade dem att vända strax ovanför Sydpasset, 7906 m. Följande år var det engelsmännens tur. En stor expedition under Lord John Hunts ledning lyckades med bedriften att få två man upp till toppen av världens högsta berg. Edmund Hillary och den enträgne sherpan Tenzing Norgay nådde toppen av Mt Everest 29 maj 1953. Vandringen dit gick via Phakding, Namche Bazaar, Tengboche, Pheriche och Lobuje. Sedan upptäckten år 1856 hade femton expeditioner försökt nå toppen och tjugofyra liv hade spillts.

Hillary och Tenzing kom att bli vänner för livet. Biodlaren Hillary från Auckland adlades senare av drottning Elizabeth. Han kom att engagera sig mycket intensivt för sherpafolket. Han ligger bakom Hillary Thrust som bland annat låtit bygga Hillary school i Tenzings hemby Khumjung som ligger några timmars vandring norr om Namche Bazaar. Hillarys fru och minsta barn omkom i en tragisk flygolycka i Everestområdet. Tenzing bestämde sig tidigt för att nå Mt Everest topp. Han emigrerade år 1933, sjutton år gammal, till Darjeeling för att få anställning i en Everestexpedition. Han fick vänta ända till år 1935 då Shipton lät honom följa med. Sedan följde ytterligare två försök innan han tillsammans med Hillary lyckades nå toppen. Tenzing dog år 1990.

1956 lyckades schweizarna placera fyra klättrare på Mt Everest topp. De genomförde också en förstabestigning av Lhotse, 8501 m. Sedan dess har fram till och med år 1996 trehundranittioen expeditioner genomförts. Sexhundrasjuttionen människor har nått toppen. Nittio människor har bestigit toppen mer än en gång. Etthundrafyrtiosju har omkommit. Reinhold Messner och Peter Habeler var år 1978 de första att bestiga Everest utan syrgas. Två år senare genomförde Messner ännu en bestigning av Everest utan syrgas. Denna gång från den tibetanska sidan och ensam. Junko Tabei, japanska, nådde som första kvinna toppen år 1975. Första svenskar var Mikael Reuterswärd och Oskar Kihlborg som 11 maj 1990 besteg toppen. Den svåraste tragedin inträffade år 1996. Grupper av klätterturister betalade $65000 per person för att guidas upp till toppen. De sista stod på toppen så sent som klockan fyra på eftermiddagen, betydligt senare än som var tillrådligt. En kraftig storm blåste upp vilket gjorde nedstigningen mycket svår. I mörkret och snöovädret gick många klättrare bort sig. Åtta klättrare inklusive guiderna Rob Hall och Scott Fischer omkom. Av de överlevande fick många svåra förfrysningsskador. Ett minnesmärke är rest över Scott Fischer strax nedanför Leboje som passeras på väg upp till Kala Patthar. Samma år strax efter katastrofen gjorde svensken och äventyraren Göran Kropp en ensambestigning, utan extra syrgas, av toppen. På sin väg upp passerade han liken efter Hall och Fischer  

PS Det finns mer att läsa på www.everestnews.com

Björn Esping, Husby säteri, 61490 Söderköping

tel 0121-20039, e-post: Bjorn@Esping.net

www.esping.net