SVALBARD

      


På kryssning runt Svalbard - en resa jag genomförde i augusti år 2000 (november 2002)

Färder till Svalbard och Nordpolen - från Barents till Nobile (november 2002)

När Nobile räddades av flyglöjtnant Einar Lundborg - om luftskeppet Italia (november 2002)

Fångstmän på Spetsbergen - om valfångstmän och pälsjägare (november 2002)

Fångstmannen som försvann - dramatik sommaren 1921 (november 2002)

Isbjörnen - hur drömmen blev verklighet (juni 2002)

 

Björn Esping, Husby säteri, 61490 Söderköping

tel 0121-20039, e-post: Bjorn@Esping.net

www.esping.net