Vandringsleder i Söderköpings närhet

Björn Esping, www.esping.net

       

Min plan är att efterhand presentera ett antal vandringsleder inom 3-4 mils radie från biblioteket/turistinformationen Stinsen vid E22 i Söderköping. Första distansen nedan anger ledens längd och den andra avståndet från Stinsen till startpunkten. För vandringsleder i andra kommuner se naturkartan.se

13. Stegeborgslingan - 12 km - 20 km öster om Stinsen

12. Vännebergavändan - 6.8 km på Göta kanals södra och norra sidor - 1.5 km nordväst om Stinsen

11. Ramunderrundan - 7.1 km - Ramunderberget runt - start vid kanalslussen 500 m nordost om Stinsen

10. Broby tre kullar - 2.4 km - 500 m nordväst om Stinsen

9. Forsums gammelskog - 6.2 km -  26 km sydost om Stinsen

8. Korpbergets naturreservat - 3.4 km - 23 km ostsydost om Stinsen (Vikbolandet)

7. Kvarndammen runt - 3.6 km - 17 km ostsydost om Stinsen

6. Norrkrog naturreservat - 3.4 km - 21 km ostsydost om Stinsen (Vikbolandet)

5. Uvmarö naturreservat - 3.5 km - 42 km sydost om Stinsen

4. Hinnerstorp naturreservat - 3.7 km - 37 km ostnordost om Stinsen (Vikbolandet)

3. Dyhult naturreservat - 4.9 km - 16 km sydost om Stinsen

2. Hälla naturreservat - 4.8 km - 16 km sydost om Stinsen

1. Borgbergsleden (Fornborgsleden) - 9 km Ramunderberget och Borgberget - 500 m nordost om  Stinsen

KOM GÄRNA MED LEDTIPS INOM KARTANS RAMAR !

Lantmäteriets kartor